Termeni si conditii

Articolul 1: Definiții

În acești termeni și condiții (numiți în continuare „Termeni”), termenii definiți mai jos au următorul înțeles:

1.1 „Acord”: un acord între client și AEROHELP24.COM, la care se ajunge după acceptarea Termenilor de către client. Pentru acordarea Serviciului de Asistență Legală, Acordul este considerat valabil după ce clientul a semnat Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitare despăgubiri, pe lângă acceptarea acestor Termeni.

1.2 „AEROHELP24.COM” ca denumire si identitate comerciala: MM GROUP INVEST LLP, cu sediul in 7 Bell Yard, London, WC2A 2JR.

1.3 „AEROHELP24.COM”: un instrument online gratuit, disponibil pe site-ul AEROHELP24.COM24 și în aplicația mobilă, care permite conectarea poștei electronice a clientului la AEROHELP24.COM24, în scopul de a permite AEROHELP24.COM24 să identifice rezervările de zbor și posibilele solicitări conform Regulamentului privind drepturile pasagerilor aerieni, în respectiva poștă electronică.

1.4 „Reglementarea privind drepturile pasagerilor aerieni”: orice lege, reglementare, directivă sau similare, indiferent că este emisă la nivel de stat, UE, federal, național sau regional, care stabilește norme în materie de compensație monetară, despăgubire sau rambursare a pasagerilor în cazul zborurilor supra rezervate, întârziate sau anulate.

1.5 „Formular de Atribuire”: documentul prin care clientul, conform termenilor și condițiilor stipulați în acesta, transferă proprietatea asupra solicitării către AEROHELP24.COM.

1.6 „Acord pentru solicitare despăgubiri”: un document furnizat de AEROHELP24.COM clientului, care autorizează AEROHELP24.COM sau pe unul dintre afiliații sau partenerii săi să acționeze în numele clientului. Documentul se poate prezenta în mai multe forme, inclusiv, dar fără a se limita la o Împuternicire sau un Acord de Suport pentru Clienți.

1.7 „Solicitare”: orice revendicare împotriva unei companii aeriene pentru compensații monetare, despăgubiri sau rambursare în temeiul Reglementării privind drepturile pasagerilor aerieni.

1.8 „Client(i)”: persoana(ele) care au acceptat acești Termeni.

1.9 „Serviciul de eligibilitate”: furnizarea de către AEROHELP24.COM a serviciului său de ultimă oră de determinare a eligibilității prin intermediul unui software specializat. Serviciul de eligibilitate se efectuează în mod individual, de la solicitare la solicitare, în formularul web al AEROHELP24.COM sau pentru toate zborurile găsite, în cazul în care clientul este conectat la AEROHELP24.COM. Serviciul de eligibilitate va informa clientul despre probabilitatea de a avea o solicitare eligibilă. O solicitare eligibilă va avea o probabilitate ridicată de a fi plătită, iar AEROHELP24.COM va oferi serviciul său de asistență legală pentru astfel de solicitări, dacă acest lucru este solicitat de către client. Solicitările neeligibile vor avea o probabilitate scăzută de a fi plătite, iar AEROHELP24.COM nu va oferi serviciul său de asistență legală pentru astfel de solicitări. Serviciul de eligibilitate este în prezent disponibil numai pentru solicitările CE 261.

1.10 „Despăgubire”: suma totală de bani plătită de o companie aeriană pentru o solicitare, drept compensație, înțelegere în afara tribunalului, gest de bunăvoință sau în alt mod, transferată clientului sau la AEROHELP24.COM, după ce clientul a acceptat Termenii si condițiile.

1.11 „Serviciul de informare”: este furnizarea de informații de zbor de către AEROHELP24.COM, incluzând informații despre companiile aeriene, informații privind aeroportul, alte informații legate de călătorii, informații despre drepturile pasagerilor aerieni și legile privind protecția consumatorilor. Informațiile vor fi relevante pentru călătoriile clientului, având însă și un context mai generic, cum ar fi clasificarea aeroporturilor sau companiilor aeriene sau știri despre schimbările apărute în drepturile pasagerilor aerieni. Informațiile vor fi furnizate prin intermediul comunicărilor electronice, inclusiv e-mail, panouri electronice personalizate, site-uri controlate de AEROHELP24.COM sau în aplicații mobile.

1.12 „Dreptatea ca serviciu”: este urmărirea de către AEROHELP24.COM a unei solicitări, inclusiv, dacă este necesar, prin acționarea în justiție.

1.13 „Acționare în instanță”: se face doar la cererea clientului si nu direct prin AEROHELP24.COM ci prin avocați specializați ce se afla in Tabloul Avocaților, lista ce poate fi verificata public aici: www.unbr.ro.

1.14 „Ruta legală rapidă”: este o procedură pentru companiile aeriene care de obicei nu plătesc despăgubiri, cu excepția cazului în care se iau măsuri legale. În cazul în care AEROHELP24.COM oferă serviciul de asistență legală prin furnizarea unei rute legale rapide, AEROHELP24.COM va percepe atât taxa de servicii, cât și taxa de acționare în instanță, datorită riscului și costurilor crescute pentru AEROHELP24.COM.

1.15 „Membru(i)”: persoana/persoanele care a/au fost de acord cu, si au semnat Termenii si condițiile AEROHELP24.COM.

1.16 „Lista de prețuri”: adăugată la acești Termeni, specificând valutele acceptate, metodele de plată și toate taxele percepute de AEROHELP24.COM.

1.17 „Regulamentul 261/04”: Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 11 februarie 2004, care stabilește norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierilor pe termen lung ale zborurilor.

Articolul 2: Acord

2.1 După ce clientul a acceptat acești Termeni, AEROHELP24.COM este de acord să presteze serviciul, iar clientul este de acord să primească Serviciul de eligibilitate și Serviciul de informare.

2.2 După ce clientul acceptă acești Termeni și semnează ori Formularul de Atribuire ori Acordul pentru solicitare despăgubiri, clientul este de acord să primească Serviciul de Asistență Legală, iar AEROHELP24.COM este de acord să presteze acest serviciu, cu excepția cazului în care AEROHELP24.COM informează clientul fără întârzieri nerezonabile, că AEROHELP24.COM nu poate oferi asistență pentru respectiva solicitare.

2.3 Prin încheierea unui acord cu AEROHELP24.COM, clientul garantează că are autoritatea și capacitatea juridică de a încheia Acordul în nume propriu și, dacă este cazul, în numele persoanelor cu care a călătorit. Semnând Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitarea despăgubirilor, Clientul garantează că este împuternicit și are capacitatea juridică de a semna Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitarea despăgubirilor în nume propriu și, dacă este cazul, în numele minorilor cu care a călătorit.

2.4 Clientul recunoaște că AEROHELP24.COM urmărește doar despăgubirea pentru zboruri. Clientul este de acord că AEROHELP24.COM nu va accepta cupoane (vouchere) de călătorie și/sau alte servicii ca despăgubire și că o astfel de ofertă din partea companiilor aeriene va fi considerată refuz de plată, cu excepția cazului în care AEROHELP24.COM determină că probabilitatea unui rezultat mai favorabil pentru client este scăzută și că în aceste circumstanțe cea mai bună alegere ar fi acceptarea unei astfel de oferte.

2.5 Clientul garantează că despăgubirea nu a fost transferată unor terți și că nici o dispută juridică între client și compania aeriană în aceeași chestiune nu este pe rol sau nu urmează să fie pe rol.

2.6 După semnarea Formularului de Atribuire, clientul nu poate transfera solicitarea niciunei alte părți deoarece titlul legal asupra solicitării a fost deja cesionat către AEROHELP24.COM. Orice angajamente sau transferuri existente, dacă este cazul, trebuie anulate înainte de a semna Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitare despăgubiri. Pentru evitarea oricăror dubii, în cazul în care clientul a semnat un Acord pentru solicitare despăgubiri, clientul poate retrage împuternicirea acordată în Acordul pentru solicitare despăgubiri printr-o notificarea scrisă către AEROHELP24.COM.

2.7 În cazul în care clientul primește plăți directe sau orice altă despăgubire din partea companiei aeriene respective după încheierea acordului, clientul este obligat să anunțe AEROHELP24.COM despre acest lucru fără întârziere. Aceste plăți sunt considerate despăgubiri și conferă AEROHELP24.COM dreptul de a reclama taxa de servicii și taxa de acționare în instanță dacă AEROHELP24.COM a înaintat o acțiune în instanță înainte ca respectivul client să primească plata de la compania aeriană respectivă.

2.8 După ce a semnat Formularul de Atribuire sau un Acord pentru solicitare despăgubiri, clientul este obligat să înceteze negocierile cu compania aeriană respectivă și să direcționeze orice contact din partea companiei aeriene către AEROHELP24.COM, pentru a se asigura că AEROHELP24.COM obține cel mai bun rezultat posibil.

Articolul 3: Descrierea serviciului de asistență legală

3.1 AEROHELP24.COM ridică solicitarea clientului de despăgubire de la compania aeriană ce a operat zborul, în baza Regulamentului 261/2004 sau a oricărei alte Reglementări privind drepturile pasagerilor aerieni în vigoare, aplicabilă călătoriei aeriene specifice clientului.

3.2 Datele și informațiile despre zbor pot fi transmise către AEROHELP24.COM prin intermediul paginii web, al aplicațiilor mobile, al e-mailului, al altor soluții electronice sau prin software suportat de AEROHELP24.COM sau de telefon.

3.3 Pentru a urmări solicitarea cu succes, AEROHELP24.COM are nevoie de Formularul de Atribuire sau de Acordul pentru solicitare despăgubiri semnat de client, pe care clientul îl poate trimite la AEROHELP24.COM prin intermediul formularului web, al aplicației mobile, al poștei electronice sau al serviciului poștal. La primirea unui Formular de Atribuire sau a unui Acord pentru solicitare despăgubiri semnat de client, AEROHELP24.COM pregătește o cerere de plată și o trimite liniei aeriene care a operat zborul fără întârzieri nejustificate și gestionează toată corespondența ulterioară. Pentru această parte a Serviciului de Asistență Legală, dacă se plătește despăgubirea, AEROHELP24.COM va percepe taxa de servicii (a se vedea Lista de Prețuri).

3.4 În cazul în care compania aeriană care a operat zborul nu plătește despăgubirea într-o perioadă rezonabilă de timp după ce a fost notificată de către AEROHELP24.COM și cu condiția ca solicitarea să fie confirmată cu o certitudine adecvată, AEROHELP24.COM poate iniția acțiunea în instanță pentru urmărirea solicitării. În cazul în care se inițiază acțiunea în instanță și se plătește despăgubirea, AEROHELP24.COM percepe taxa de acționare în instanță în plus față de taxa de servicii, pentru a acoperi costurile suplimentare ale acțiunii în instanță (a se vedea Lista de prețuri de mai jos).

3.5 În cazul în care un reprezentant legal contractat este utilizat pentru acțiuni în instanță, clientul va permite AEROHELP24.COM să acorde reprezentantului legal contractat accesul la toate datele comunicate AEROHELP24.COM și să permită reprezentantului legal să transfere informații referitoare la desfășurarea cazului, la AEROHELP24.COM. În cazul în care instanța competentă solicită un certificat de autentificare, procură, declarație de autenticitate pe proprie răspundere, Formular de Atribuire sau alte documente suplimentare separat, clientul se obligă să semneze aceste documente suplimentare. În cazul în care clientul a semnat deja un Formular de Atribuire și semnează un certificat de autentificare, procură, contract de asistență clienți sau alt act similar, clientul și AEROHELP24.COM sunt de acord că o astfel de solicitare este transferată automat înapoi clientului imediat înainte ca, clientul să semneze respectivul certificat de autentificare, procură, contract de asistență clienți sau alt act similar.

3.6 Dacă reprezentantul legal contractat ajunge la concluzia că nu există suficiente perspective de succes, clientul va fi informat despre acest lucru și nici AEROHELP24.COM, nici reprezentantul legal contractat nu vor întreprinde acțiuni suplimentare.

3.7 Dacă AEROHELP24.COM sau reprezentantul legal contractat inițiază o acțiune în instanță în vederea urmăririi unei solicitări, AEROHELP24.COM va acoperi eventualele costuri suportate în cazul pierderii procesului. În cazul în care procesul este câștigat sau dacă s-a ajuns la o înțelegere între compania aeriană și AEROHELP24.COM, AEROHELP24.COM va acoperi toate costurile suportate care nu sunt acoperite de compania aeriană.
Prezentul articol nu se aplica decât in cazul in care compania AEROHELP24.COM cesionează creanță pasagerului (client).
AEROHELP24.COM nu poate acționa operatorul aerian direct in instanță in numele pasagerului, in acord cu legislația in vigoare. Fiind o societate cu răspundere limitata, nu putem acționa in calitate de reprezentant, in acord cu dispozițiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat.
Mai mult decât atât, Conform legii, consultanta juridica este domeniu rezervat avocaților, prin formele de exercitare a profesiei, iar o acțiune in instanță ar implica inclusiv consultanta juridica si reprezentare. Societatea poate acționa in nume propriu daca cesionează dreptul de creanță al pasagerului, acesta intrând pe aceasta cale in patrimoniul societății.
Societatea nu poate pretinde in instanță un drept regăsit in patrimoniul altei persoane, decât in anumite situații de excepție care nu sunt incidente in situația curenta. Raportul juridic dintre AEROHELP24.COM si pasager (client) are ca obiect reprezentarea pe cale amiabila in fata operatului aerian. Din respect pentru clienții săi, in ipoteza in care operatorul aerian refuza sa acorde pasagerului despăgubirea cuvenita, AEROHELP24.COM propune clientului mai multe alternative precum: 1. Cedarea dreptului de creanță in schimbul unei sume; 2. Recomandarea unor avocați specializați in astfel de situații, înscriși in Tabloul Avocaților.

3.8 Clientul recunoaște că este decizia exclusivă a AEROHELP24.COM de a accepta orice ofertă de înțelegere în afara tribunalului, deoarece clientul a transferat solicitarea la AEROHELP24.COM. În cazul în care AEROHELP24.COM acționează în numele clientului în baza unui Acord pentru solicitare
În cazul în care AEROHELP24.COM acționează în numele clientului în baza unui Acord pentru solicitare despăgubiri, clientul autorizează AEROHELP24.COM să accepte sau să respingă ofertele de înțelegere în afara tribunalului pe baza experienței AEROHELP24.COM cu compania aeriană și a sfaturilor reprezentanților legali externi.

Articolul 4: Taxe și plăți

4.1 AEROHELP24.COM oferă Serviciul de Eligibilitate, AEROHELP24.COM Connect și Serviciul de Informare în mod gratuit.

4.2 AEROHELP24.COM oferă serviciul de asistență legală gratuit, cu excepția cazului în care AEROHELP24.COM reușește să colecteze despăgubirea. În cazul în care acțiunea are succes, AEROHELP24.COM va transfera clientului partea convenită a despăgubirii, sub rezerva onorariilor aplicabile în conformitate cu lista de prețuri.

4.3 Plata părții convenite a despăgubirii către client va fi efectuată în conformitate cu opțiunile din lista de prețuri.

4.4 În cazul în care clientul a furnizat informații greșite sau insuficiente necesare pentru plata despăgubirii, și plata este returnată la AEROHELP24.COM, iar clientul, după mai multe notificări și eforturi rezonabile de la AEROHELP24.COM de a contacta clientul prin alte mijloace decât e-mailul furnizat de client la AEROHELP24.COM, nu răspunde pentru a corecta sau a furniza informațiile necesare pentru plata părții convenite a despăgubirii, AEROHELP24.COM are dreptul de a păstra acea parte a despăgubirii care altfel ar fi trebuit transferată Clientului.

4.5 După ce AEROHELP24.COM a plătit despăgubirea convenită în conformitate cu instrucțiunile și selecția metodelor furnizate de către client, AEROHELP24.COM nu este răspunzătoare pentru:

i) cecuri, carduri de debit preplătite, carduri de credit și alte pierderi în tranzitul acestora către client;

ii) orice efect al faptului că respectivul client a furnizat informații greșite despre contul bancar, adresa greșită sau similar, inclusiv, dar fără a se limita la, despăgubirea plătită unui destinatar incorect. În cazul în care despăgubirea a fost plătită unui destinatar incorect din vina clientului, AEROHELP24.COM nu va fi obligată să o recupereze în mod activ.

4.6 Nu se poate solicita dobândă pentru perioada dintre intrarea și ieșirea plăților. AEROHELP24.COM își rezervă dreptul de a păstra orice dobândă recuperată de la compania aeriană.

4.7 AEROHELP24.COM nu este răspunzător pentru niciun fel de despăgubire, daune sau similar, în cazul în care AEROHELP24.COM este împiedicat să transfere plata către client din cauza unui eveniment care nu poate fi controlat în mod rezonabil, inclusiv, fără limitare, grevă, grevă patronală, dezastru natural, război, revolte, agitație civilă, sabotaj intenționat, respectarea unei legi sau a unui ordin guvernamental, a unei reglementări, dispoziții sau instrucțiuni, accident, defectare a instalației sau a mașinilor, incendiu, inundații și furtuni.

Articolul 5: Protecția datelor cu caracter personal

5.1 AEROHELP24.COM va folosi în principal datele cu caracter personal furnizate de Client în scopul prestării Serviciului de Eligibilitate, Serviciului de Informare, în conformitate cu Acordul. AEROHELP24.COM poate colecta, de asemenea, date cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi statistici, administrare și comunicare, administrare și securitate IT, protecția fizică, sistemele de autentificare și autorizare, sistemele de suport, coordonarea proiectelor interne și a echipelor și activităților organizaționale. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, Regulamentul (UE) 2016/679 (a se vedea Declarația de confidențialitate).

5.2 Clientul furnizează companiei AEROHELP24.COM date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general de protecție a datelor sau alte legi în vigoare privind protecția datelor, cu permisiunea explicită de a procesa datele personale și de a le folosi în contextul Acordului. AEROHELP24.COM va transfera datele personale către terțe părți numai în condițiile enumerate mai jos:

i) în cazul în care clientul și-a dat consimțământul;

ii) dacă se efectuează într-un scop direct asociat cu scopul inițial pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;

iii) în cazul în care este necesar pentru pregătirea, negocierea și îndeplinirea acordului cu clientul;

iv) dacă este necesar datorită unei obligații legale, a unei dispoziții administrative sau judiciare;

v) în cazul în care este necesar pentru stabilirea sau protejarea revendicărilor legale sau pentru apărarea acțiunilor în justiție;

vi) în cazul în servește la prevenirea utilizării abuzive sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a asigura protecția datelor.

Articolul 6: Date și informații de la client

6.1 La cererea AEROHELP24.COM, clientul va furniza AEROHELP24.COM toate datele sau informațiile necesare pentru executarea acordului. Clientul garantează că datele și informațiile furnizate sunt corecte, complete și adevărate (a se vedea Declarația de confidențialitate).

6.2 Clientul este de acord să despăgubească pe deplin AEROHELP24.COM în toate privințele pentru toate revendicările terților incluzând, dar fără a se limita la, comunicări incorecte ale clientului, furnizarea de date/informații incorecte și comportamente frauduloase.

6.3 În caz de date/informații incorecte și comportamente frauduloase, AEROHELP24.COM își rezervă dreptul de a rezilia acordul cu efect imediat. În cazul în care acordul este reziliat în conformitate cu acest paragraf, clientul nu va avea dreptul la nici un fel de despăgubire.

Articolul 7: Dreptul de retragere

7.1 Dacă te califici drept consumator în conformitate cu reglementările UE privind consumatorii, adică ești o persoană fizică care întreprinde o tranzacție legală într-un scop care nu este nici comercial, nici activitate profesională independentă, ai un drept statutar de retragere.

7.2 Poți retrage acceptarea acordului nostru în termen de 14 zile de la încheierea acestuia (de ex. prin scrisoare, e-mail) fără a fi nevoie de explicarea motivelor. Pentru a-ți exercita dreptul la retragere, aceasta trebuie comunicată în intervalul de 14 zile menționat mai sus și trebuie precizat în mod clar că dorești retragerea din acord. Datorită naturii serviciului furnizat, nu vă puteți retrage din Acordul nostru dacă v-am informat că respectiva companie aeriană a acceptat solicitarea, deoarece în acest caz am prestat serviciul pe care l-ați solicitat.
Retragerea poate fi trimisă către AEROHELP24.COM prin mijloacele prezente in secțiunea “Contact” din website.

Articolul 8: Dispoziții finale

8.1 AEROHELP24.COM este autorizat să modifice acești Termeni și lista de prețuri și să stabilească condiții suplimentare în orice moment și fără notificare. Cu toate acestea, modificările cu efect negativ asupra clientului nu se vor aplica clientului, cu excepția cazului în care clientul acceptă aceste noi modificări.

8.2 Legile României se aplică acestor Termeni, Formularului de Atribuire și Acordului dintre AEROHELP24.COM și client. Cu toate acestea, clientul are întotdeauna dreptul să solicite protecția cuvenită conform prevederilor legale din țara în care locuiește clientul.

8.3 În cazul în care o prevedere a acestor Termeni este sau devine nulă, ilegală sau neaplicabilă, aceasta nu va afecta în niciun fel valabilitatea celorlalte prevederi.

8.4 Drepturile și obligațiile legate integral sau parțial de orice solicitare depusă pot fi transferate fără restricții de către AEROHELP24.COM oricărei entități din cadrul grupului de companii AEROHELP24.COM și de către AEROHELP24.COM unor terțe părți.

Lista de Prețuri
În cazul revendicărilor referitoare la CE 261, la Taxa de serviciu se aplică astfel:
În cazul zborurilor de 1.500 km sau mai puțin, Clientul va primi o compensație de 250 EUR, iar Clientul va trebui să plătească o taxă de serviciu egală cu suma de 30% + TVA.
Pentru zborurile cunoscute sub numele de zboruri intracomunitare care depășesc 1.500 km, precum și pentru zborurile cuprinse între 1.500 km și 3.500 km, Clientul va primi o compensație de 400 EUR. Prin urmare, Clientul va trebui să plătească o taxă de serviciu de 30% + TVA.

În ceea ce privește restul zborurilor care nu sunt specificate mai sus, în cazul în care Clientul obține dreptul de a primi 600 EUR iar 30% + TVA din compensație va fi taxa de serviciu.
Pentru zborurile descrise mai sus, cele pentru care clientul nu este eligibil pentru niciunul dintre sumele de 250 EUR, 400 EUR sau 600 EUR, Clientul NU trebuie să plătească suma de 30% + TVA ca taxă de serviciu a compensației sale de zbor.

Pentru alte tipuri de creanțe decât cele prevăzute în revendicările CE 261, taxa de serviciu va fi reținută după cum urmează:
În cazul în care clientul obține o compensație de zbor Clientul va trebui să plătească o taxă de serviciu de 30% + TVA.

Garantarea sumei de compensare a zborurilor
Clientul se va bucura în orice moment de asigurarea că AEROHELP24.COM va garanta corectitudinea și corectitudinea cuantumului compensației pe care urmează să o primească. Dacă toate criteriile din cerere sunt îndeplinite în conformitate cu CE261, atunci Clientul va avea dreptul să primească de la AEROHELP24.COM suma corectă în EUR.
De asemenea, pentru a clarifica în continuare, orice compensație rezultată dintr-o creanță EC261 va fi plătită în EUR.
Prin urmare, compensația primită ca urmare a eforturilor depuse de AEROHELP24.COM va fi prelucrată într-o manieră complet transparentă. Din acest motiv Clientul va putea verifica într-o manieră satisfăcătoare dacă AEROHELP24.COM a respectat obligațiile în conformitate cu EC261.

Taxa de transfer bancar internațional
Cheltuielile și cheltuielile suplimentare legate de transferurile bancare nu vor risca răspunderea companiei AEROHELP24.COM. Chiar dacă valoarea acestor cheltuieli este de așteptat să nu fie consecventă sau relevantă în majoritatea cazurilor, ne rezervăm dreptul de a nu fi responsabili pentru acest lucru din cauza politicilor bancare diferite.
Alte taxe
Toate prețurile și taxele listate mai sus nu vor implica taxe suplimentare. Sumele listate vor fi singurele sume pe care Clientul va trebui să le plătească și vor fi deduse din compensația dumneavoastră la sosire.

Toate prețurile și taxele listate mai sus nu vor implica taxe suplimentare. Sumele listate vor fi singurele sume pe care Clientul va trebui să le plătească și vor fi deduse din compensația dumneavoastră la sosire.